Kontakt:
Svoje postrehy a námety nám posielajte na adresu topaplikacie@touchit.sk 

Šéfredaktor:
Ondrej Macko

Redaktori:
Michal Reiter
Xénia Rybáková
Roman Kadlec
Michaela Šutková

Content Editor:
Tomáš Buranský